Aktivitet

Det er god aktivitet i klubben for tida. Sykkelsesongen er byrja,men siste rest av vinteraktiviteten er ikkje skvisa ut enno.

Redaktøren tok ei summering på antal km sykla og gått på ski blant medlemane i helga. Tala er henta frå treningsappen Strava.

Sum tilbakelagt km på sykkel: 715 km

Sum tilbakelagt km på ski: 170km

Dette er vel og merka summering av dei som har registrert treningar på Strava. Så dei faktiske tala er enno høgre!!

 

Imponerande god aktivitet og vi håpar dette fortsett!