Årsmelding og sakliste til årsmøtet 21. mars 2021

Sakliste:

1. Godkjenning av røysteføre

2. Val av møteleiar, skrivar og 2 til å skrive under protokoll

3. Godkjenning av innkalling og sakliste

4. Årsmelding, presentasjon og godkjenning

5. Rekneskap, presentasjon og godkjenning

6. Medlemsskontingent for 2021

7. Budsjett 2021

8. Reduksjon av styresamansetning

9. Val

10. Framtida til Sandane Sykkelklubb

11. Ymse

Årsmelding