Årsmøte

Styret inviterar til årsmøte søndag 6.mars kl. 19:00 i kantina til Bano på Øyrane. Saker som skal behandlast av årsmøtet må vere komne inn til styret før 28.februar.

Send epost til : post@sandanesk.no

Årsmelding blir lagt ut på heimesida 2 veker før.

 

Velkomen

-leiar SSK