Årsmøte

Søndag 5.mars er det årsmøte i kantina til Bano kl 18:00

Meld inn saker til styret. Frist er 19.februar.