Årsmøtet 2015

Årsmøtet i Sandane Sykkelklubb er 22.mars 2015 kl 18:00 på Gloppebua. Saker som skal behandlast av årsmøtet må meldast inn til styret før 8.mars(to veker før årsmøtet)