Bestilling av drakter

På grunn sprengt kapasitet på bestillingsweben hos Trimtex, så anbefalte dei at vi gjorde ei fellesbestilling på klede for å få kleda raskara. Pr no er det 1 måned ekstra ventetid på klede som er bestilt på web. Dette har med den individuelle pakkinga å gjere.

Neste veke får vi prøvekolleksjon som ein kan prøve ut rett størrelse. Kjem tilbake med korleis vi skal administrere prøvinga.

Det er veldig viktig at folk prøver kleda no, slik at vi får bestilt varene så fort som mogleg. Det er 5 veker leveringstid.