Bestilling av klubbdrakter

No er webportalen for bestilling av sykkeldrakter open for bestilling. Gå inn på www.teamorder.no. Bruk Teamkode «sandane2014» for å kome inn på sida. Så må du opprette ein brukarprofil for å kunne bestille.

Sida er open for bestilling fram til 21.august. Altså to veker frå idag av.

Levering i veke 40