Betaling av drakter

Minner om betaling av drakter innen fredag 30.mai til kontnr. 3705 07 87428. Merk betalinga med «Sykkeldrakt»

Er det spørsmål rundt dei nye draktene,kan de ringe Magne Moritsgård 90 61 47 48.

Mot hausten er det mogeleg å bestille fleire plagg for dei som ynskjer det.