Drakter SSK

Styret går inn for at oppmøte på fellestreningar i 2014 kan verte premiert med den nye sykkeldrakta til Sandane Sykkelklubb.

Vilkåra for å få eit draktsett(kort trøye og kort bukse) er følgande:

Herrar:

  • 20 oppmøte kvalifiserar til trøye
  • 30 oppmøte kvalifiserar til kort bukse

Vi har i overkant av 60 treningar i laupet av sesongen(3 treningar i veka)

Damer:

  • Samme antal oppmøte prosentvis for antall treningar som det er lagt opp til i 2014

Barn/ungdom

  • Klubben skal vere med å sponse draktsett

 

Klubben vil forskottere eitt draktsett til medlemmene no i vår. Så vil det verte eit økonomisk oppgjer på slutten av sesongen der ein tel opp oppmøte pr.medlem.
Medlemmene skal sjølv bestille seg sykkelkledning gjennom trimtex.no og betale individuelt,men at ein slepp å betale for draktsettet i fyrste omgang. Dette blir lagt inn i bestillingssytemet.