Forslag treningsplan 2015

Her er eit førebels opplegg for fellestreningane og klubbmeisterskapa i år.

Turliste 2015 Herrar skal vi drøfte på årsmøtet på sundag. Kom gjerne med andre forslag til turar/opplegg på fellestreningane.