Gratis drakter

Vil minne om at oppmøte på fellestreningane i år kan gje deg gratis drakt. For herrane sin del, må ein ha minst 30 oppmøte i laupet av sesongen for å få draktsett. (20 for trøye og 30 for trøye og shorts)

Same opplegget for damene, men skalert etter antall fellestreningar damene legg opp til.

Når du no bestiller drakter så treng du ikkje betale for kort trøye/shorts, men alt anna du bestiller betaler du med ein gong. Når sesongen er over vil det bli ei oppteljing på antall oppmøte, så vil det bli eit økonomisk oppgjer då.