9

jul, 2021

Medlemskontingent 2021

Styret minner om betaling av kontingent til SSK’ konto 3705.07.87428 (bekreft gjerne betalt kontingent med epost til sandanesk@gmail.com)

  • Enkeltmedlem born/ungdom: 100 (under 18 år)
  • Enkeltmedlem vaksen: 200,-
  • Støttemedlem: 100,-
  • Familie: 300,-

Medlemsfordelar: inntil 20% rabatt på syklar og sykkelutstyr hos vår samarbeidspartnar Intersport Sandane, lån av utstyr og syklar, rabatt på klubbkle, fellestreningar i sommarhalvåret, sponsing av startkontingent sykkelritt (inntil 1 pr medlem pr år), fellesturar/treningsleirar (etter avtale med styret).

11

mar, 2021

Årsmelding og sakliste til årsmøtet 21. mars 2021

Sakliste:

1. Godkjenning av røysteføre

2. Val av møteleiar, skrivar og 2 til å skrive under protokoll

3. Godkjenning av innkalling og sakliste

4. Årsmelding, presentasjon og godkjenning

5. Rekneskap, presentasjon og godkjenning

6. Medlemsskontingent for 2021

7. Budsjett 2021

8. Reduksjon av styresamansetning

9. Val

10. Framtida til Sandane Sykkelklubb

11. Ymse

Årsmelding

19

feb, 2021

Årsmøte 21. mars 2021

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Sandane Sykkelklubb – søndag 21. mars kl. 18.00 (3. etg. Sandane Senter).

Medlemmer som ønskjer melde inn saker til årsmøtet må gjere dette til styret innan 8. mars. Sakliste og årsmelding blir lagt ut her før årsmøtet,

Det blir lett servering (pizza frå Mona Lisa). Minner om at kontingent for 2020 må vere betalt.

9

jun, 2020

Sakliste og årsmelding

Minner om årsmøte på BANO i morgon kl. 1900

Her finn de Sakliste og Årsmelding

18

mai, 2020

Årsmøte

Koronasituasjonen er så pass avklart no, at vi prøvar innkalling til Årsmøte for andre gong i år.

Stad: Kantina på Bano

Tid: Onsdag 10.juni kl. 1900.

Saker som medlemene vil ta opp på Årsmøte må meldast til styret seinast 1. juni. Saksliste blir publisert seinast 3. juni

12

mar, 2020

Årsmøtet er avlyst

På bakgrunn av regjeringa og helsemyndigheiter sine drastiske nye tiltak i dag, har styret i SSK valt å avlyse/utsetje årsmøtet. Vi kjem tilbake med ny dato når vi veit meir. Idrettsforbundet har utvida fristen til å avhalde årsmøte i alle klubbar til 15.juni. Ordinær frist var 31.mars.

29

feb, 2020

Årsmøte 2020

Det vert med detta kalla inn inn til årsmøte i Sandane sykkelklubb.

Fjæra Mat 21.mars kl. 1830.

Medlemer som ynskjer å melde inn saker til årsmøte må gjere dette til styret innan 8.mars

Etter åsmøte vert det middag. Eigenandel kr. 100,-. Påmelding til middag innan 13.mars

5

apr, 2019

Fellestreningane har starta

Fellestrening herrar og damer:

Mandag (Stisykling) 18:00

Tysdag (landeveg) 18:00

Torsdag (MTB) kl 18:00

Laurdag kl 10:00 Langtur


Elles vil treningar utanom dei faste bli publisert på SandaneSK Facebook


Oppmøte fellestreningane er på Best-stasjonen på Dammen

27

feb, 2019

Innkalling til ekstraordinært årsmøte / klubbkveld

  • Kven vil vere leiar?
  • Skal vi redusere styret frå 5 til 3 medlemer?
  • Kva skal til for å få fleire til å kome på fellestreningar?
  • Skal vi legge ned klubben?

Dette var spørsmål som var sentrale på årsmøte førre søndag. Vi er difor nøydde å kalle inn til eit ekstraordinært årsmøte.

Søndag 24.mars kl. 1800 på BANO.

Bugnande pizzabord

Sakliste:

  • Framtida til klubben
  • Val

-styret-

17

feb, 2019

Årsmelding 2018

Årsmeldinga for 2018 finn du her