Henting av drakter

No er draktene pakka til kvar enkelt. Du kan hente kleda på Best-stasjonen på Dammen. Posane er merka med namn.Vedlagt ligg bestillingsarket ditt og kva du skal betale no i fyrste omgang.

Betalingsfristen er 30.mai.

Kontonr er 3705 07 87428

Merk innbetalinga med «Sykkeldrakt» og namn

Viss det er spørsmål, så kontakt draktsjef Magne Moritsgård.

 

Her er draktene på si fyrste fellestrening!

Bilde nye drakter