Innkalling årsmøte 11. mars 2022

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Sandane Sykkelklubb fredag 11. mars kl 19.00 på Gloppen Hotell.

Medlemmer kan melde inn sakar til styret innan 8. mars.

Sakliste og årsmelding.