Innkalling årsmøte 3. mars 2023

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Sandane Sykkelklubb fredag 3. mars kl. 19.00 på Gloppen Hotell. Det vert lett servering.

Eventuelle saker må meldast styret innan 1. mars. Sakliste og årsmelding ligg her.