Innkalling til ekstraordinært årsmøte / klubbkveld

  • Kven vil vere leiar?
  • Skal vi redusere styret frå 5 til 3 medlemer?
  • Kva skal til for å få fleire til å kome på fellestreningar?
  • Skal vi legge ned klubben?

Dette var spørsmål som var sentrale på årsmøte førre søndag. Vi er difor nøydde å kalle inn til eit ekstraordinært årsmøte.

Søndag 24.mars kl. 1800 på BANO.

Bugnande pizzabord

Sakliste:

  • Framtida til klubben
  • Val

-styret-