Intervalltrening i Austreheimsbakken i haust/vinter

Bilderesultat for interval training cycle uphill funny

Vi startar opp den tradisjonell intervalltreninga i Austreheimsbakken i veke 37. Då er det tysdagene kl 19:30 som er hovuddagen for å skaffe seg klipp til gratis julebord. Vi har sagt at torsdagen òg kan nyttast for dei som absolutt ikkje kan på tysdagen. Jo fleire vi er samla jo «kjekkare» blir treninga.

Teljande oppmøte for å få gratis julebord er 11 av 14. Siste intervalldagen blir torsdag 15.desember. Julebord laurdag 17.desember.