Klubbmeisterskap Lang-Tempo

For at det ikkje skal bli så tett ritt-program før Nordfjordrittet, er lang-tempoen flytta frå tysdag 10.juni til torsdag 19.juni(torsdagen etter Nordfjordrittet)