Klubbmeisterskap sykkelbyte-ny dato

På grunn av jonsokfeiring tysdag 23.juni flyttar vi øvinga til torsdag 25.juni kl 18.00. Det blir noko endring på løypa iår der vi har «mjuka» opp litt av dei mest vanskelege partia. Starten vert og flytta opp til Åsebø slik at vi vil få ein meir jevn og spennande start inn til terrengpartiet.

Vi oppmodar både damer og juniorane til å stille opp. Dette er ei spennande løype!

Vel møtt alle!

Løype sykkelbyte 15