Klubbmeisterskap sykkelbyte

Det er komen forslag om å flytte sykkelbyte-øvelsen på tysdag 24.juni til torsdag 26.juni. Sålangt har det ikkje komt så mykje respons på dette. Så viss ingen har store motførestillingar mot dette, så blir øvinga flytta.

Bruk forumet til å lufte meininga di.