Klubbritt-Korttempo

Neste tysdag 10.mai kl 18:00 er det  klart for 1.tevling i klubbkonkrransen! I år er det ny trasè:

Starten er på Vereide. Rett ved sida av ballbingen. Mål er oppe på Føleide. 2,1 km lang. Snittstigning på 5%

Påmelding frå 17:30

1 minutt intervallstart

 

IMG_6771