Lisens

Dei som skal på treningsleir no i mars bør bestille lisens for 2015. Bruk eksisterande beløp for medlemsavgift til klubben. Dei som ikkje treng lisens enno bør vente til etter årsmøtet med å kjøpe lisens. Ny klubbavgift vert handsama på årsmøtet.

 

Prosedyren for lisensregistrering er som følger:

  1. Her han du enkelt fornye din lisens med denne hurtiglenken som tar deg til et ferdig utfylt registreringsbilde.
    https://registrering.eqtiming.no/Sykkellisens?direktepaamelding=c528b5f5509fe817e006ee6e5b585258
  2. Alternativt kan du bruke denne lenken for å åpne ordinær registrering. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype. Hvis lisensen skal betales av en annen enn utøveren selv kan man oppgi alternativ fakturamottaker ved registrering, eller man motta fakturaen selv og videresende den.
  3. Umiddelbart etter registreringen vil faktura bli tilsendt til oppgitt epostadresse. Sjekk også søppelpost dersom fakturaen ikke mottas.
  4. Lisensansvarlig vil motta en epost om at du har registrert din lisens, slik at det er raskt og enkelt å godkjenne lisensen din. Hvis du tegner lisens under en annen klubb enn foregående sesong vil det også gå epost til lisensansvarlig i din gamle klubb, som godkjenner overgangen.
  5. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben(e) vil du motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.
  6. Du kan deretter skrive ut ditt lisensbevis fra din Min Side, som du når med denne lenken. Hvis du er første gangs bruker av Min Side kan du trykke på «Ny bruker» for å aktivere profilen. Oppgi samme epostadresse som når du tegnet lisensen. Du vil da få tilsendt en epost for aktivering av kontoen. På Min Side din kan du foruten å laste ned lisensbeviset ditt også raskt melde deg på sykkelritt og andre arrangementer, og finne mange av dine resultater.