Lisens 2017

Her er informasjon rundt lisensregistrering:

 

Det er du som utøver som foretar din lisensregistrering gjennom denne web basert løsningen. Betalingsinformasjon mottas pr. e-post etter fullført registrering.

Som lisensløser må du betale alle medlems- og treningsavgifter til din klubb. Klubbens lisensansvarlig vil som tidligere godkjenne din lisens så fort tilhørende avgifter er betalt.

Du kan også selv registrere overgang til ny klubb gjennom løsningen. Dette gjøres ganske enkelt ved at du løser lisens med i nye klubbens navn. Lisensansvarlige i begge klubber må da godkjenne lisensen før endelig lisensbevis blir utstedt.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for all trening og konkurranse på sykkel, eller trening med hensikt å bli en bedre syklist (også til/fra jobb), samt ulykker på reise til og fra sykkelritt. Andre fordeler er økt dekning av reiseutgifter ved skade og en romsligere dekning ved tannskader. Se lisensvilkår her.

I tillegg vil du sammen med din lisens for 2017 gis muligheten å tegne en utstyrforsikring gjeldende over hele verden. Valget finner du sammen med din lisensbestilling.

Det er ikke bare penger å spare på helårslisens, men den gir bedre dekningen og behandlingstilbud når ulykken er ute. NCF har registrert en nedgang i antall ulykker for klubbmedlemmer med helårslisens sammenlignet med engangslisensløsere. Ved å være medlem i en sykkelklubb vil man samtidig kunne ta del i klubbens tilbud med fellestrening og samhold, og gjennom dette bli en dyktigere og sikrere syklist.

Ønsker deg lykke til med videre sesongforberedelser.
NCF ved Thomas Dahlsrud

Prosedyren for lisensregistrering er som følger:

  1. Som mottaker av denne eposten kan du enkelt fornye din lisens med denne hurtiglenken som tar deg til et ferdig utfylt registreringsbilde.
    https://signup.eqtiming.no/direkte/c528b5f5509fe817e006ee6e5b585258
  2. Alternativt kan du bruke denne lenken for å åpne ordinær registrering. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype.
  3. Umiddelbart etter registreringen vil faktura bli tilsendt til oppgitt epostadresse. Sjekk også søppelpost dersom fakturaen ikke mottas.
  4. Lisensansvarlig vil motta en epost om at du har registrert din lisens, slik at det er raskt og enkelt å godkjenne lisensen din. Hvis du tegner lisens under en annen klubb enn foregående sesong vil det også gå epost til lisensansvarlig i din gamle klubb, som godkjenner overgangen.
  5. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben(e) vil du motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.
  6. Du kan deretter skrive ut ditt lisensbevis fra din Min Side, som du når med denne lenken. På Min Side din kan du foruten å laste ned lisensbeviset ditt også raskt melde deg på sykkelritt og andre arrangementer, og finne mange av dine resultater.

Klikk her for flere detaljer om løsningen.