Medlem 2023

Kontingent uendra frå tidlegare:

  • Enkeltmedlem born/ungdom: 100 (under 18 år)
  • Enkeltmedlem vaksen: 200,-
  • Støttemedlem: 100,-
  • Familie: 300,-

Faktura blir i år ikkje sendt på epost til aktive medlemmar.

Dersom du ømskjer å vere medlem kan du teikne medlemskap ved å betale inn kontingent til SSK’ konto 3705.07.87428 (bekreft betalt kontingent med epost til sandanesk@gmail.com)

Medlemsfordelar: inntil 20% rabatt på syklar og sykkelutstyr hos vår samarbeidspartnar Intersport Sandane, fellesturar/treningsleirar (etter avtale med styret).