Medlemskap

Årsmøtet vedtok å ikkje endre medlemsavgifta i år heller. Denne har vore på same nivå i 10 år no!

Satsane er:

  • Familiepris kr 300. Familie inneber inntil 2 vaksne med ubegrensa antal born t.o.m. det året dei fyller 18.
  • Enkeltmedlem vaksen kr 200
  • Enkeltmedlem barn/ungdom kr 100 (t.o.m. det året dei fyller 18)
  • Støttemedlem kr 100
    Innbetal aktuell sum for medlemskap i Sandane Sykkelklubb til kontonummer 3705.07.87428 Send deretter e-post til obtveit@online.no med namn og fødselsår på alle medlemar. Oppgje i same e-post namn på hovudmedlem og e-postadresse og mobiltelefonnummer til vedkomande.