Medlemskontigent 2014

Årsmøtet vedtok at medlemskontingenten skal vere uendra frå tidlegare år. Satsane er som følgjer:

Familiepris kr 300.

Famile inneber inntil 2 vaksne med ubegrensa antal barn tom. det året dei fyller 18

Enkeltmedlem vaksen kr 200

Enkeltmedlem barn/ungdom kr 100 (t.o.m. det året dei fyller 18)

Støttemedlem kr 100

Medlemane kan dermed betale inn aktuell sum for medlemskap i Sandane Sykkelklubb til kontonr. 3705.07.87428.

Nye medlemar må i tillegg sende e-post til obtveit@online.no med namn og fødselsår på alle medlemar. Oppgje i same e-post namn på hovudmedlem og e-postadresse og mobiltelefonnr til vedkomande.