Medlemskontingent 2021

Styret minner om betaling av kontingent til SSK’ konto 3705.07.87428 (bekreft gjerne betalt kontingent med epost til sandanesk@gmail.com)

  • Enkeltmedlem born/ungdom: 100 (under 18 år)
  • Enkeltmedlem vaksen: 200,-
  • Støttemedlem: 100,-
  • Familie: 300,-

Medlemsfordelar: inntil 20% rabatt på syklar og sykkelutstyr hos vår samarbeidspartnar Intersport Sandane, lån av utstyr og syklar, rabatt på klubbkle, fellestreningar i sommarhalvåret, sponsing av startkontingent sykkelritt (inntil 1 pr medlem pr år), fellesturar/treningsleirar (etter avtale med styret).