Drakter

Trimtex leverer drakten våre. Desse har svært høg kvalitet og er ypperlege klede!

Ring draktansvarleg Magne Moritsgård på 906 14 748 for spørsmål

Oversikt ov er draktlager pr april 2017

 

 

Tempodrakt

12