Drakter

Trimtex leverer drakten våre. Darktene har svært høg kvalitet til ein svært god pris.

Vi har tilgang til bestilling to gongar i året. Ein på våren og ein på hausten. Medlemer bestiller direkte hos Trimtex i desse to bestillingsperiodane, og får draktene sendt heim til seg. I tillegg har klubben eit lite suppleringslager.

Draktlager

12