Medlem

Styret i Sandane Sykkelklubb oppmodar alle interesserte til å teikne medlemskap.

Familiepris kr 300. Familie inneber inntil 2 vaksne med ubegrensa antal born t.o.m. det året dei fyller 18.
Enkeltmedlem vaksen kr 200
Enkeltmedlem barn/ungdom kr 100 (t.o.m. det året dei fyller 18)
Støttemedlem kr 100
Innbetal aktuell sum for medlemskap i Sandane Sykkelklubb til kontonummer 3705.07.87428 Send deretter e-post til jannealander@gmail.com med namn og fødseldato og år på alle medlemar. Oppgje i same e-post namn på hovudmedlem og e-postadresse og mobiltelefonnummer til vedkomande.