Om Klubben

Sandane Sykkelklubb er det nye namnet på sykkelklubben på Sandane(før Eidsfossen Sykkel) Det nye namnet blei gjeldande frå mars 2014. Klubben har vakse seg større og breiare dei seinare åra og tok eit stort steg i 2013 då ein arrangerte landevegsrittet Nordfjordrittet. Bakgrunn for det nye namnet er å gjere sykkelklubben meir synleg i lokalmiljøet og utanfor regionen. Det nye namnet vil vere meir synleg i forhold til sponsorar og reklame. Klubben har som målsetjing å rekruttere fleire barn og unge inn i sykkelmiljøet og klubben skal nå ut til fleire.

Klubbfargane er grønt,kvit og svart.

 

Eidsfossen Sykkelklubb blei skipa 18.januar 2007. Klubben har tilholdsstad i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane, og hadde ved årskiftet 2013-14 140 medlemar med stort og smått. Klubben sine medlemar deltek på sykkelritt rundt omkring i Noreg, både i terreng og på landeveg. Hovudmålet for mange av syklistane er Birkebeinerrittet, der vi hadde 28 personar på startstrek i 2011.

Namnet på klubben kjem frå Eidsfossen på Eide. I 2000 var det for første gong arrangert eit lite terrengritt i området omkring Eidsfossen på Eide. Dette fekk namnet Eidsfossen Grand Prix og har vorte arrangert årvisst sidan. Fleire av initiativtakarane til klubbskipinga har også vakse opp i dette området. Eidsfossen Sykkel har vore brukt som uoffiselt klubbnamn ved deltaking i sykkelritt i åra før klubbskipinga. Når det i 2007 blei skipa ein sykkelklubb blei difor namnet Eidsfossen Sykkel bestemt nytta som namn på klubben.

 

Lovnorm for Sandane Sykkelklubb 2018