Styret

Styre og utval – vald på årsmøte 2020:

Leiar:                  Dag Arne Eide

Nestleiar:          Johnny Hauge

Sekretær:          Ole Marius Gloppestad

Kasserar:           Arne Myklebust

Styremedlem:  Henry Hammersland

 

Varamedlem: Kjersti Rønningen

 

Valnemnd:

Bjørn Inge Solheim, Janne Alander, Tord Hafnor