Styret

Styre og utval – vald på årsmøte 21. mars 2021:

Leiar: Ole Marius Gloppestad

Nestleiar: Henry Hammersland

Kasserar: Arne Myklebust

Styremedlem: Eirik Tengesdal

Styremedlem: Eirin Myklebust

Varamedlem: Kjersti Rønningen

Kontrollutval: Øystein Sundal og Odd Bjarne Tveit

Valnemnd: Janne Alander (leiar) og Tord Hafnor