Oppmøte fellestreningar 2016

Registreringane av oppmøte på fellestreningar herrar & damer finn de i menyen «Trening»

Her er oppmøtestatistikk sålangt

Det er viktig at de melder oppmøte enten på strava/forum/facebook/epost. Kapteinen på treningane har ansvar å melde inn oppmøte.

 

 

carrots

Fellestreningar 2016

I år legg vi opp til at det blir trekt ut to gåvekort(2 X 2500 kroner) blandt dei som har kvalifisert seg i oppmøte fellestreningar:

Kriteria er:

  • Herrar: Minst 30 oppmøte på fellestreningar(turlista som gjeld)
  • Damer: Minst 20 oppmøte på fellestreningar(turlista som gjeld)
  • Rittdeltaking på treningsdagar gjeld som oppmøte

Klubbmesterskap 2016

Det blir og premie for dei som har minst 4 av 6 teljande oppmøte i klubbmeisterskapen.

Premiane(damer&herrar) er høst/vår-jakke levert av Trimtex.
Desse blir trekt ut av dei som har kvalifisert seg.

 

 

God tur og hugs trafikktryggleik! Ta vare på medlemmane våre!