Oppsummering årsmøte SSK

Då er årsmøtet for 2016 gjennomført og vi kan starte 2017-sesongen for fullt. Det var ingen innkomne saker utanom dei formelle som skulle behandlas. Nytt styre er på plass. Einaste endringa i styret er Jørgen Bergset, som no tar over for Ole Marius Gloppestad. Vi takkar Ole Marius for godt arbeid og ynskjer samtidig Jørgen velkomen inn som styremedlem!

Utanom gjennomgang av årsmelding og val, diskuterte vi litt 2017-sesongen.

 • Vi legg opp til å redusere antall treningar i turlista til herrane. Torsdag(landeveg) og søndag(MTB)
 • Damene skal ha same opplegg som i 2016,med unntak av at dei vil ha intervalltreningar i Austrheimbakken på mandagane. Onsdag(racer) og langtur på søndagane.
 • Styret kjem til å sette opp ei arbeidslister blant medlemmene på arbeid som klubben har gjennom året. Det vil seie:
  • arrangere klubbritt
  • arrangere ritt
  • arrangere julebord
  • administrere nettsider/facebook
  • administrere utlånssyklar/verkty/drakter
  • arrangere klubbkveld
  • mm

Då skal den/dei ansvarlege syte for at sitt ansvarsområdet vert gjennomført.

 • Mekkekveld på G-Sport så fort dette lar seg gjer. Typiske ting som skal ha fokus er:
  • Innstilling av gir
  • Skifte slangar/dekk
  • Reparere kjede
  • Justere bremser
  • mm
 • Oppstart fellestreningar vert søndag 2.april. Meir info kjem når turlista er klar.

Årsmeldingane finn det under menyen «Om klubben»

Årsmelding 2016