Prøving av drakter

No er prøvedraktene komen og alle som skal ha drakter bør prøve størrelsane. Vi fekk ikkje lov å ha draktene på G-Sport som tenkt, så draktene blir liggande i STIL-stova for prøving. STIL-stova er ope i mandag kl 17:45-19:00, tysdag 1945-20:15, onsdag 19:00-20:30, torsdag 19:30-20:30 og lørdag 15:45-17:15.
Det er folk i spinninglokale og draktene ligg på lageret.
Fyll ut bestillingskjema med navn,klær og størrelse. Legg bestillingsskjema i hylla på lageret i STIL-Stova. Før òg opp navn på lista kven som har lagt igjen bestillingsskjema slik at vi kan dobbelsjekka denne mot skjemaene. Denne henger på innsida av døra.

 

Sjå på www.trimtex.no for meir informasjon om produkta

Det blir kun denne veka ein har høve til å prøve.

Ring draktansvarleg Magne Moritsgård på 906 14 748 for spørsmål