Samanlagtresultat Lagsmeisterskap Sandane Sykkelklubb 2016

Her er førebels samanlagtresultat frå Lagsmeisterskap SSK. 4 av 6 øvingar er teljande samanlagt. Den med minst poengscore vinner. Dei som deltek på minst 4 øvingar er med i trekninga av klubbdrakt vinter. (Bukse og jakke)

[table id=18 /]