Sandane SK 2022

Årsmøte for 2021 vart avholdt 11. mars. Oppdatert årsmelding ligg her. Styret vart vedteke redusert frå 5 til 3 personar. Arne M, Henry og Ole Marius held fram 1 år til, medan Yngvill kjem inn som vara.

Kontingent uendra frå tidlegare:

  • Enkeltmedlem born/ungdom: 100 (under 18 år)
  • Enkeltmedlem vaksen: 200,-
  • Støttemedlem: 100,-
  • Familie: 300,-

Faktura er sendt på epost til aktive medlemmar i 2021. Du kan også teikne medlemskap ved å betale inn kontingent til SSK’ konto 3705.07.87428 (bekreft betalt kontingent med epost til sandanesk@gmail.com)

Medlemsfordelar: inntil 20% rabatt på syklar og sykkelutstyr hos vår samarbeidspartnar Intersport Sandane, rabatt på klubbkle, fellestreningar i sommarhalvåret, sponsing av startkontingent sykkelritt (inntil 1 pr medlem pr år), fellesturar/treningsleirar (etter avtale med styret).