Sognefjellrittet

Klubben har sagt seg villig til å dekke kostnadar på fellestransport til Sognefjellsrittet 5.juli. Kven har tenkt å sykle rittet? Typisk vil vi då leige ein minibuss med hengar. Ein er avhengig av det blir ei god handfull syklistar. Litt av poenget er at ein skal køyre ilag og ha det litt sosialt før og etter rittet) Så meld dykk på! Helge Roska er «man in charge»   Informasjon om rittet