Fellestrening Herrar


Oppmøte fellestreningane er på Best-stasjonen på Dammen
Oppmøtestatistikk 2018


Fellestrening herrar:

Tysdag(landeveg) og Torsdag(MTB) kl 18:00
Søndagar kl 09:00. Langtur 

Turliste 2018

Elles vil treningar utanom dei faste bli publisert på SandaneSK Facebook

Forslag langturar på søndagane