Fellestrening Herrar


Oppmøte fellestreningane er på Best-stasjonen på Dammen

2017 Sandane SK Turliste Felles

Fellestrening herrar:
Torsdag(Landeveg) kl 18:00
Søndag(MTB) kl 18:00

Elles vil treningar utanom dei faste bli publisert på SandaneSK Facebook

Oppmøtestatistikk herrar 2017(oppdatert 15.mai)