21

jan, 2016

Spinning

Spinning i STIL-stova for medlemmar søndagar:

Påmelding og tidspunkt finn de på facebook

spinning8

 

26

nov, 2015

Julebord 18.desember

julebord

 

Vi vil arrangere julebord fredag 18.desember! Då er alle klubbmedlemmar hjarteleg velkomne! Påmelding så snart som råd til Per Erik 930 43 858 eller Ole Marius 466 88 989.

Lokale: STIL-stova

Tidspunkt: 19:00

Meny: Julemat-pinnekjøtt, svineribbe, pølser m/alt tilbehør

Pris pr.medlem: 300,-

Påmeldingsfrist: 4. desember

Dei som har fullført 11 av 14 intervallar får dette dekka av klubben

3

nov, 2015

Stisykling

Nordfjord Grovsyklarlaug har kome med ei generell oppmoding til alle som ferdast på to hjul i «skauen» 

 

 

Vi er på veg inn i ein periode med ein del nedbør, samt likevel gode temperaturar. Med andre ord ingen grunn til å sette sykkelen i boda for sesongslutt. Vi ynskjer likevel å kome med ei viktig oppmoding til alle som syklar på dei flotte resene rundt Gloppefjorden. (og alle andre stader i landet.)

Gå i deg sjølv, og set deg inn i NOTS sine stivettreglar! Dette er reglar som er utruleg enkle, men har store, positive ringverknadar for samspelet mellom oss syklistar og andre brukargrupper dersom dei vert etterlevd.

 

Vi vil i tillegg oppmode alle lokale og tilreisande syklistar til å la resene, (les: stiane), over tregrensa få lov til å ligge i fred fram til kulda kjem og bakken vert solid frosen.
Dette betyr på ingen måte at sesongen er over. Folk som visstnok har greie på veiret, har meldt ein av tidenes kaldaste og tørraste vintrar. Dette betyr fantastiske, gnistrande sykkelturar med framifrå grep høgt til fjells fram til våren kjem.
Hjelp oss, slik at vi kan ta i bruk resene igjen til våren i same forfatning som vi no legg dei midlertidig til sides i.

 

Norsk Organisasjon for TerrengSykling:

Her er det mykje nyttig lesing

http://www.nots.no

 

Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium. NOTS ønsker at du tenker over hvordan du kan ta vare på stiene du ferdes langs, slik at stiene kan være til glede for alle, år etter år.

Husk også at du deler stiene med ikke-syklister. NOTS oppfordrer deg til også å tenke etter hva du kan gjøre for at de du møter på din veg skal oppleve terrengsykling som et positivt innslag i friluftslivet.

I denne sammenheng foreslår NOTS følgende retningslinjer for sti-vett:

 1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
 2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
 3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
 4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
 5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
 6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
 7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
 8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
 9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
 10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

 

På vinteren

Allemannsretten gir syklister rett til å ferdes i skiløyper om vinteren, men vi har også en plikt til å opptre hensynsfullt og ikke påføre skade eller være til ulempe for skiløperes interesser når vi ferdes. I skiløypene er skiløpere og gående de myke, og syklistene de harde trafikantene. NOTS oppfordrer derfor syklister til å følge reglene nedenfor for å forhindre konflikt og sørge for at alle som ferdes i marka på vinterstid har gode opplevelser.

 • Vær hensynsfull og hyggelig i møte med skiløpere og gående
 • Du har alltid vikeplikt i møte med skiløpere, de har lengre bremselengde, mindre kontroll og tar mer plass i bredden i opp- og nedoverbakke
 • Ligg til høyre mellom skisporene, eventuelt helt til høyre hvis mulig
 • Brems ned til kontrollert fart når det kommer skiløper i mot, og passer skiløpere i samme retning som deg med varsomhet på venstre side
 • Vær spesielt observant i nedoverbakker, det tar lengre tid å bremse på snø enn på sti/grus/asfalt
 • Unngå å krysse skisporet mer enn nødvendig
 • Unngå de mest populære utfartsstedene i kjernetiden på lørdager og søndager og ellers når trafikken er stor i skiløypene
 • Unngå å sykle i skiløyper når det er gjennomslagsføre og du setter dype spor. Løypene er myke og trenger tid til å sette seg etter at preppemaskinen har kjørt spor.

23

okt, 2015

Husk dugnad i morgon!

Dugnad med Grovsyklarlauget:

Vi har lova utforsyklistane hjelp til å lage sykkelstiar i nærområdet og i samband med dette er det dugnad LAURDAG 24.oktober kl 13:00 Då er det bæring av material frå parkeringsplassen ved Tystadstøylen. Vi treng mykje folk til dette. Klubben må stille opp med 20 personar til dette! Så spre det glade budskap!
For spørsmål er det Arne Nesgård som kan svare.

30

sep, 2015

Intervall Austrheimsbakken

Det har vore godt oppmøte i bakken sålangt i år! Bra jobba. Ser ut som folk køyrer lengre og lengre intervallar, så dette lovar godt til neste sesong.

Det er veldig bra bruk av refleksvest og lys på sykkelen! Fortset med det!

Her er link til oppmøtestatistikken

10

sep, 2015

Intervall i Austrheimsbakken

Det er tid for intervalltrening igjen! Neste veke startar vi intervalltreningane kl 19:30 på tysdagane og torsdagane. Kun eitt teljande oppmøte pr veke. Start ved Statoil kl 19:30.

Alle skal ha refleksvest og lys på sykkelen, framme og bak. Dei som ikkje har fått refleksvest av klubben kan ta kontakt med Magne Moritsgård.

Treningane går fram til veke 51. 11 av 14 oppmøte kvalifiserer til ein premie. Denne premien vil bli «avslørt» på klubbkvelden vi skal ha seinare i haust.

God trening!

23

aug, 2015

Storhesten Opp

Even Nesgård gjorde ein formidabel innsats på Storhesten Opp på laurdag. Han vann klassa si og er her avbilda med alle klassevinnarane. Vi gratulerer

3

jun, 2015

Nordfjordrittet TRIM-UNG-MINI i Sandane sentrum

NFR TRIM-UNG-MINI

6

mar, 2015

Treningsleir på Gran Canaria

Då er det like før avreise til Gran Canaria for 11 av medlemene våre. Vi håpar på at ikkje Bjørn Kjos lagar trøbbel for flyreisa i morgon!

gc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlagt ligg opplegget for turane: Treningsplan GC 2015

Vi ynskjer dei god tur ned og lykke til med serpentinersvingane på øya!

12

feb, 2015

Lisens 2015

Det er snart ny sykkelsesong og bestilling av lisens. Les info frå forbundet under.

Det er viktig at alle som skal løse lisens har betalt alle medlems- og treningsavgifter til sin klubb før registrering. Klubbens lisensansvarlig skal som tidligere godkjenne registreringen. Det sendes en egen informasjon om ny forenklet godkjenningsrutine til alle lisensansvarlige. Ved eventuell overgang til ny klubb vil det i lisensregistreringen komme et «pop up» vindu som erstatter tidligere overgangsskjema.

Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer ritt. Den inneholder bl.a. en ulykkesforsikring for ulykker under all utøvelse av sykkelsport (også sykling til/fra arbeid) samt ulykker på reise til og fra sykkelritt. Se lisensvilkår her.

 

Det er ikke bare penger å spare på helårslisens, men den gir bedre dekningen og behandlingstilbud når ulykken er ute. NCF har registrert en nedgang i antall ulykker for utøvere med helårslisens sammenlignet med utøvere som benytter engangslisenser. Ved å gå inn i en sykkelklubb vil man kunne ta del i klubbens tilbud med fellestrening og samhold og gjennom dette bli en dyktigere og sikrere syklist. Prosedyren for lisensregistrering er som følger:

 1. Utøver registrerer sin lisens på denne siden. Det er viktig at man oppgir korrekt fødselsdato, kjønn og lisenstype.  Hvis lisensen skal betales av en annen enn utøveren selv kan man oppgi alternativ fakturamottaker ved registrering, eller man motta fakturaen selv og videresende den.
 2. Faktura vil bli tilsendt til oppgitt epostadresse umiddelbart etter registrering.  Sjekk også søppelpost mappen dersom fakturaen ikke mottas.
 3. Som lisensansvarlig vil du motta en epost hver dag når det finnes registrerte lisenser til godkjenning.  Eposten vil inneholde en hurtiglenke til godkjenningssiden.
 4. Når lisensen er betalt, og godkjent av klubben vil utøveren motta en epost som bekrefter at lisensen er godkjent.
 5. Ved klubbovergang må lisensen i tillegg godkjennes av lisensansvarlig i utøverens gamle klubb.  Når lisensansvarlig i begge klubbene har godkjent lisensen er overgangen godkjent.